18 November

Thick Brush Stroke

Cast : Kamilini Mukherjee & Rajeev Kanakala Verdict - Flop

Medium Brush Stroke

2005

Image Source - Google

Thick Brush Stroke

Cast - Ali, Raksha & Kota Srinivas Verdict - Flop

Medium Brush Stroke

Image Source - Google

Thick Brush Stroke

Cast - Balakrishna & Nayanthara Verdict - Hit

Medium Brush Stroke

Image Source - Google

Thick Brush Stroke

Cast - Nikhil & Pooja  Verdict - FLop

Medium Brush Stroke

Image source - Google

Thick Brush Stroke

Cast - Nikhil Verdict - Super Hit

Image Source - Google

Medium Brush Stroke